OBSAH


Samostatný prodejce

Samostatný prodejce může být fyzická osoba nebo jediný vlastník či individuální podnikatel. Samostatný prodejce musí být starší 18 let.


Obchodní prodejce

Obchodní prodejce může být:

 • Společný podnik
 • Veřejná společnost
 • Soukromá společnost
 • Nezisková organizace
 • Vládní subjekt


Právní závazky profesionálních prodejců při prodeji zboží nebo služeb spotřebitelům na internetu

Tato stránka slouží pouze pro informační účely a nejedná se o právní radu. Pokud si nejste jisti, jakým způsobem se vás tato nařízení týkají, požádejte o právní radu.

 

Profesionální prodejci, kteří nabízejí zboží nebo služby spotřebitelům na internetu, musí dodržovat několik právních závazků dle nařízení týkajícího se spotřebitelské smlouvy (informace, zrušení a další poplatky) z roku 2013 a zákona o právech spotřebitele z roku 2015. Zde najdete přehled nejdůležitějších právních závazků a informací o tom, jak můžete jako profesionální prodejce dodržovat tato nařízení při prodeji vstupenek ve službě StubHub.

 

Kdy bych se měl(a) registrovat jako profesionální prodejce?

Podle nařízení týkajících se spotřebitelských smluv (informace, zrušení a další poplatky) z roku 2013 je profesionální prodejce nebo „obchodník“ osoba, která jedná v zájmu plnění účelů souvisejících se svým obchodováním, podnikáním, řemeslem nebo profesí. V případě většiny profesionálních prodejců je to poměrně zřejmé – pokud provozujete podnik v reálném světě a vaše prodejní činnost ve službě StubHub s vaším podnikáním souvisí, pak byste se měli zaregistrovat jako profesionální prodejce.

 

Obecně byste se měli registrovat jako profesionální prodejce na portálu StubHub v následujících případech:

 • Pravidelně prodáváte vstupenky s úmyslem dosáhnout zisku (prodeje nemusí probíhat na www.stubhub.co.uk);
 • prodáváte za určité období velké množství vstupenek;
 • prodáváte vstupenky prostřednictvím registrované společnosti, jste výhradním prodejcem, máte číslo DIČ nebo platíte lidem za prodej vstupenek vaším jménem;
 • jste placeni za prodej vstupenek určitou osobou nebo společností;
 • Jste organizátorem akce, na kterou prodáváte vstupenky; nebo
 • Jste prodali více než 100 vstupenek přes www.stubhub.co.uk, a to v jakémkoliv 12 měsíčním období.

Tento seznam není vyčerpávající a také další aktivity mohou znamenat, že pracujete jako profesionální prodejce. Pokud se prohlašujete za soukromého prodejce, i když jednáte jako profesionální prodejce, jde o porušení nařízení ochrany spotřebitelů a našich zásad. Pokud si nejste jisti, zda vystupujete jako profesionální prodejce, požádejte o právní radu.

 

Jaké jsou mé povinnosti coby profesionálního prodejce a jak je mohu na portálu StubHub dodržovat?

Musíte zadat informace o své totožnosti a podnikání

Je třeba zadat informace o vaší totožnosti a podnikání (například obchodní název), úplnou adresu, na které váš podnik sídlí, registrační číslo společnosti/podniku (pokud existuje) a DIČ(pokud existuje).

 

Když poprvé vypíšete prodej lístků na našich EU stránkách nebo lístků na událost, která se v EU koná, požádáme vás, abyste deklarovali, zda jste soukromý nebo profesionální prodejce. Pokud se prohlásíte za profesionálního prodejce, můžete uvést další podrobnosti o své totožnosti a podnikání (pokud existují). Uveďte příslušné informace týkající se vaší obchodní činnosti.

 

Během procesu nákupu zobrazíme kupujícím vaše údaje (s výjimkou e-mailové adresy a telefonního čísla).

 

Vždy se ujistěte, že jsou vaše obchodní údaje přesné a aktuální. Pokud je třeba provést změny vašich obchodních údajů, obraťte se na tým pro služby zákazníkům.

 

Je třeba zadat informace o vstupenkách, které prodáváte

Jako profesionální prodejce musíte kupujícím poskytovat úplné a přesné informace o vstupenkách, které prodáváte. Tyto informace zahrnují mimo jiné název a datum konání akce, sekci, řadu, sedadlo (je-li k dispozici a platí-li pro vstupenku), jakékoliv jedinečné číslo vstupenky, které může kupujícímu pomoci identifikovat sedadlo nebo místo k stání, popřípadě kde jej může najít (je-li k dispozici), nominální hodnotu vstupenky a veškeré informace nebo omezení, která se vztahují na vaši vstupenku (např. omezení ohledně viditelnosti nebo přeprodeje), a (ve vztahu k vstupenkám na akce s místem konání ve Spojeném království) jakoukoliv příslušnost s pořadatelem / držitelem práv nebo společností StubHub.

Cena, kterou pro vstupenky stanovíte, musí zahrnovat všechny příslušné daně.

 

Při nabízení vstupenek k prodeji na portálu StubHub vás požádáme, abyste:

 • Stanovili cenu vstupenky (včetně všech příslušných daní),
 • Poskytli úplné a přesné informace o vstupenkách (včetně jakýchkoli omezení),
 • Vybrali způsob doručení založený na typu vstupenek, které prodáváte
 • (I když nejste profesionální prodejce, musíte poskytnout výše uvedené informace týkající se vstupenek, které nabízíte k prodeji.),
 • Poskytli informace ohledně způsobu komunikace a práva na zrušení.

Je třeba nabídnout spotřebitelům rychlý a efektivní způsob komunikace. Kupujícím budou poskytnuty kontaktní detaily naší Zákaznické služby (e-mail a telefonní číslo), neboť ve věci veškerých zákaznických otázek vystupuje StubHub jako váš zprostředkovatel služby.

 

Musím kupujícím nabízet právo na zrušení?

Ne, prodej vstupenek na akce s konkrétním datem nebo obdobím pro realizaci je vyloučen z práva na zrušení. Měli byste však kupujícího informovat o tom, že nezíská právo na zrušení. Do volného textového pole můžete zadat jakékoli další informace, které mohou být důležité (například informace o poskytnutí nebo neposkytnutí práva spotřebitele na zrušení atd.).

 

 

Pokud máte další otázky týkající se vašich závazků coby profesionálního prodejce, obraťte se na právního poradce.